Psikoloji

Sosyal Fobi Belirtileri ve Sosyal Fobi ile Başa Çıkma Yolları

Sosyal fobi nedir?

Sosyal fobi, kişinin toplumda veya diğer insanlarla iletişim kurarken aşırı derecede endişe ve kaygı duymasıdır. Bu kaygı, kişinin sosyal ortamlarda yaptığı eylemleri ya da konuşmalarını etkileyeceği ve diğerlerinin onu yargılayacağı ya da eleştireceği endişesiyle ilgilidir.

Sosyal fobi, sosyal ortamlarda rahatsızlık ve utangaçlık duyma durumudur ve kişinin sosyal ortamlarda düzgün bir şekilde davranış sergileyememesiyle ilgilidir. Sosyal fobi, diğer fobik bozukluklardan farklı olarak, genellikle sadece belirli sosyal ortamlarda yaşanır ve belirli bir nedenle ortaya çıkmaz. Bu durum, kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir ve toplumdan izole olmasına neden olabilir.

Sosyal fobi belirtileri nelerdir?

Sosyal fobi belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtilerden bazılarını içerir:

 • Sosyal ortamlarda yüksek derecede kaygı ve endişe duyma
 • Sosyal ortamlarda yapılacak eylemleri ve konuşmaları düşünerek önceden planlama
 • Sosyal ortamlarda yaptığı eylemleri ve konuşmalarını önemli ölçüde eleştirme
 • Sosyal ortamlarda kendini çok utangaç ve rahatsız hissetme
 • Sosyal ortamlarda diğer insanların yargısından ve eleştirisinden korkma
 • Sosyal ortamlarda diğer insanlardan uzak durma veya izole olma isteği
 • Sosyal ortamlarda konuşma öncesi ve sonrasında aşırı derecede titreme, terleme, göğüs ağrısı gibi fiziksel belirtiler görme

Bu belirtiler, kişinin sosyal ortamlarda normal bir şekilde davranış sergileyememesiyle ilgilidir ve genellikle kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler. Eğer bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız ve bu durum sizin hayatınızı olumsuz yönde etkiliyorsa, bir psikolog ya da psikiyatr ile görüşmeyi düşünebilirsiniz. Bu profesyoneller, sizin durumunuzu değerlendirerek size uygun bir tedavi önerisi verebilirler.

Sosyal fobi neden ortaya çıkar?

Sosyal fobi birçok faktörden etkilenebilir ve tam olarak nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir. Genellikle, sosyal fobinin ortaya çıkışında genetik, aile yapısı, çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler ve kişilik yapısı gibi faktörlerin etkisi vardır.

 • Genetik faktörler: Sosyal fobi, genetik yatkınlık gösterebilir ve bazı ailelerde bu bozukluk daha sık görülebilir.
 • Aile yapısı: Çocukluk döneminde yaşanan aile içi ilişkiler ve aile bireylerinin tutumları da sosyal fobi’nin ortaya çıkışında etkili olabilir. Örneğin, çocukluk döneminde sıkça eleştirilen ya da kontrol altında tutulan bir çocuk, sosyal ortamlarda kendini daha utangaç ve rahatsız hissedebilir.
 • Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler: Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler de sosyal fobi’nin ortaya çıkışında etkili olabilir. Örneğin, çocukluk döneminde yaşanan sıkıntılı sosyal deneyimler, çocuğun gelecekte sosyal ortamlarda daha utangaç ve rahatsız hissetmesine neden olabilir.
 • Kişilik yapısı: Bazı insanlar daha endişe ve kaygı eğilimli olabilir ve bu nedenle sosyal fobi daha sık görülebilir.

Sosyal fobi, genellikle çocukluk ve erken ergenlik döneminde ortaya çıkar ve yine genellikle ileri yaşlarda düzelme eğilimi gösterir. Ancak, eğer sosyal fobi tedavi edilmezse, bu durum kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir ve izole olmasına neden olabilir. Bu nedenle, sosyal fobi tedavi edilirse, kişinin hayatında büyük iyileşmeler olabilir.

Sosyal fobi nasıl tedavi edilir?

Sosyal fobi, genellikle psikolojik terapiler ve ilaçlar ile tedavi edilir. Hangi tedavi yönteminin size en uygun olacağı konusunda, sizin durumunuzu değerlendirecek olan bir psikolog veya psikiyatr size en uygun öneriyi verebilir.

Sosyal fobi tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazılarını sıralayabilirim:

 • Psikolojik terapiler: Sosyal fobi tedavisinde en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri psikolojik terapilerdir. Bu terapiler, kişinin sosyal fobi nedenlerini anlamaya ve bu durumdan nasıl kurtulabileceğine dair ipuçları verir. Örneğin, terapiler arasında kognitif davranışçı terapi (KDT) ve terapötik işlevsel görüşme (TİG) gibi yöntemler kullanılabilir. KDT, kişinin sosyal ortamlarda düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeyi hedeflerken, TİG ise kişinin sosyal ortamlarda daha güvende hissetmesine yardımcı olmayı hedefler.
 • İlaçlar: Sosyal fobi tedavisinde kullanılan ilaçlar, genellikle antidepresanlar ve anksiyete azaltıcılar olabilir. Bu ilaçlar, kişinin kaygı ve endişesini azaltarak sosyal ortamlarda daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir. Ancak, ilaçların etkinliği ve yan etkileri kişiden kişiye değişebilir ve bu nedenle doktorunuzla konuşarak en uygun ilacın seçimi yapılması önemlidir.
 • Öğrenme ve davranış teknikleri: Sosyal fobi tedavisinde, kişinin sosyal ortamlarda daha rahat hissetmesine yardımcı olmak için öğrenme ve davranış teknikleri de kullanılabilir. Örneğin, kişiye sosyal ortamlarda daha pozitif düşünmeyi öğretmek veya sosyal ortamlarda daha rahat davranış sergilemeyi öğretmek gibi teknikler kullanılabilir.

Tedavi seçimi konusunda, sizin durumunuzu değerlendirecek olan bir psikolog veya psikiyatr size en uygun öneriyi verebilir. Tedavinin hangi yöntemlerin kullanılacağı konusunda, sizin ihtiyaçlarınız ve tercihleriniz de önemlidir. Örneğin, bazı insanlar ilaçları tercih ederken, bazı insanlar ise yalnızca psikolojik terapilere başvurmak isteyebilir. Bu nedenle, sizin için en uygun tedavi yöntemini belirlemek için doktorunuzla iyi bir iletişim kurmanız önemlidir.

Sosyal fobi tedavisinde önemli olan, kişinin sosyal ortamlarda daha rahat hissetmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle, tedavinin amacı, kişinin sosyal ortamlarda daha pozitif düşünmesini ve daha rahat davranış sergilemesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, kişinin sosyal ortamlarda daha rahat hissetmesine yardımcı olacak teknikler ve yöntemler kullanılabilir.

Eğer sosyal fobiyle başa çıkmakta zorluk çekiyorsanız veya sosyal fobi tedavisine başlamak istiyorsanız, bir psikolog veya psikiyatr ile görüşmeyi düşünebilirsiniz. Bu profesyoneller, sizin durumunuzu değerlendirerek size en uygun tedavi önerisi verebilirler ve sizin bu durumdan nasıl kurtulabileceğinize dair ipuçları verebilirler.

Ayrıca sosyal fobi tedavisinde ilerleme göstermiyorsanız veya tedavinin etkinliğini değerlendirmek istiyorsanız, doktorunuzla bu konuda konuşarak değişiklik yapılmasını veya farklı bir tedavi yöntemi düşünülmesini değerlendirebilirsiniz.

Sosyal fobi tedavisinde psikolojik destek ve terapiler

Sosyal fobi tedavisinde psikolojik destek ve terapiler, kişinin sosyal fobi belirtilerini azaltmaya ve sosyal ortamlarda daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir. Bu terapiler, kişinin sosyal fobi nedenlerini anlamaya çalışarak, sosyal fobi belirtilerini azaltmaya yönelik öğrenme becerileri kazanmasına yardımcı olur.

Sosyal fobi tedavisinde kullanılan bazı psikolojik destek ve terapi seçenekleri verilmiştir:

 1. Kognitif davranışçı terapi (KDT): KDT, kişinin düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeyi hedefleyen bir terapidir. KDT ile, sosyal fobi olan kişiler, sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek için öğrenme becerileri kazanabilirler.
 2. Öz-değerlendirme terapisi (ÖDT): ÖDT, kişinin kendine güvenini artırmak ve öz-değerini yükseltmek amacıyla yapılan bir terapidir. ÖDT ile, sosyal fobi olan kişiler, sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek için öz-değerlerini yükseltebilirler.
 3. Grup terapisi: Grup terapisi, kişinin sosyal fobi belirtilerini azaltmaya yardımcı olurken, aynı zamanda diğer insanlarla iletişim kurma becerilerini de geliştirmeyi hedefler. Grup terapisi ile, sosyal fobi olan kişiler, sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek için öğrenme becerileri kazanabilirler.
 4. Eğitim terapisi: Eğitim terapisi, kişinin sosyal fobi belirtilerini azaltmaya yardımcı olurken, aynı zamanda sosyal ortamlarda daha rahat hissetmesine yardımcı olmayı hedefler. Eğitim terapisi ile, sosyal fobi olan kişiler, sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek için öğrenme becerileri kazanabilirler.

Bu terapiler, kişinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir ve genellikle tek başına ya da diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabilir. Sosyal fobisi olan kişilerin sosyal ortamlarda daha rahat hissetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda sosyal fobi belirtilerini azaltmaya da yardımcı olabilir. Ancak, her kişi için en uygun terapi seçeneği farklı olabilir ve bu nedenle, profesyonel yardım alarak en uygun terapi seçeneğini belirlemek önemlidir.

Sosyal fobiyle başa çıkmak için pratik yöntemler ve ipuçları

Sosyal fobiyle başa çıkmak için aşağıdaki pratik yöntem ve ipuçlarını deneyebilirsiniz:

 1. Kendinizi anlamaya çalışın: Sosyal fobi nedenleri çeşitli olabilir ve bu nedenleri anlamaya çalışmak, sosyal fobiyle nasıl başa çıkacağınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, sosyal fobi belirtilerinizin nedenlerini araştırarak, bu belirtilerin nasıl azaltılabileceğine dair daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz.
 2. İletişim becerilerinizi geliştirin: Sosyal fobi olan kişiler, sosyal ortamlarda konuşmakta zorlanabilirler. Bu yüzden, iletişim becerilerinizi geliştirmeye çalışarak, sosyal ortamlarda daha rahat hissedebilirsiniz. Örneğin, güçlü dinleme becerilerine sahip olmak, insanlarla daha rahat iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.
 3. Sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirin: Sosyal fobi olan kişiler, sosyal ortamlardan kaçınmayı tercih edebilirler. Ancak, sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye çalışarak, sosyal fobi belirtilerinizin azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Örneğin, arkadaşlarınızla düzenli olarak buluşmaya çalışın ya da yeni insanlarla iletişim kurmayı denemek için sosyal etkinliklere katılın.
 4. Kendinize zaman ayırın: Sosyal fobi olan kişiler, sosyal ortamlarda stresli hissedebilirler. Bu yüzden, kendinize zaman ayırıp, rahatlatıcı aktiviteler yaparak, stresinizi azaltmaya çalışın. Örneğin, yoga yapmak, meditasyon yapmak ya da kitap okumak gibi aktiviteler, sosyal fobi belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olabilir.
 5. Profesyonel yardım alın: Eğer sosyal fobi belirtileriniz aşırı derecede ciddi veya kendi başınıza çözemiyorsanız, profesyonel yardım almak için bir psikolog veya psikiyatristle görüşebilirsiniz. Bu uzmanlar, sosyal fobi tedavisinde uzmanlaşmıştır ve size uygun tedavi yöntemleri önerebilirler. Tedavi seçenekleri, kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir ve genellikle psikoterapi, ilaçlar veya her ikisinin bir arada kullanılması gibi yöntemler kullanılabilir. Psikoterapi, sosyal fobi belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olurken, ilaçlar ise sosyal fobi belirtilerinizi hafifletebilir ve sosyal ortamlarda daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Profesyonel yardımlar içerisinde sosyal fobiyle başa çıkmanıza yardımcı olabilecek birçok seçenek mevcuttur.

İlginizi çekebilir: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_anksiyete_bozuklu%C4%9Fu

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu